Dobrý deň,

ďakujeme za prejavený záujem o obchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou.

Byť partnerom Werbea.sk je jednoduché

1

Realizácia vstupnej objednávky
Balíček je zostavený z produktov:

• 2× Beauty Collagen
• 2× Power Collagen

v hodnote 150 Eur, za ktorý však zaplatíte 99 Eur

2

Registrácia v obchodnom systéme

Po zrealizovaní vstupnej objednávky vás zaregistrujeme do nášho obchodného systému, v ktorom vytvoríme vaše osobné konto. K tomuto kontu je trvalo pridelená 21%-ná zľava. Od tejto chvíle s touto zľavou nakupujete a ponúkate produkty konečnému zákazníkovi, ktorý vám za nich zaplatí plnú sumu.

3

Získanie registračného bonusu

Ako bonus k vašej registrácii, vám ponúkame unikátny kód na 6% zľavu viazaný na vaše konto. Zväčša ho využívajú naši obchodní partneri na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram...), za účelom výhodného nákupu našich produktov pre (potenciálnych) kupujúcich, čím sú motivovaní nakupovať prostredníctvom vašej propagácie. 23% z každého ich nákupu sa automaticky započítava na už spomínané konto. Kód môžete ponúknuť ďalej vami osloveným kontaktom.

Začnite zarábať budovaním vlastnej siete spolupracovníkov

Ďalšou možnosťou, podľa vlastného uvážena, je budovanie vlastnej siete predajcov, a tým vytváranie ďalšieho príjmu. Na základe odovzdávania si vedomostí a skúsenosti pri predaji našich výrobkov, máte možnosť zoznámiť sa s ľuďmi, s ktorými môžete zdieľať tieto informácie, vytvárať nové väzby, podporovať sa navzájom, čo môže motivovať ľudí na uzavretie spolupráce s našou spoločnosťou

Čo získate?

• Po úspešnej registrácii môžete získať províziu vo výške 6% z každého realizovaného nákupu vášho spolupracovníka

• Ak bude mať záujem o spoluprácu kontakt pod vami zaregistrovaného spolupracovníka a úspešne sa zaregistruje, môžete získať províziu vo výške 3% z každého realizovaného nákupu tohto predajcu. Znamená to, že z 1. línie registrovaných spolupracovníkov môžete získať 6% províziu a z 2. línie registrovaných spolupracovníkov 3% províziu

• Vyplácanie provízie funguje pravidelne každý kalendárny mesiac. K poslednému dňu v mesiaci sa vykoná uzávierka vášho osobného konta v našom obchodnom systéme. V rámci uzávierky dôjde k vyčísleniu celkovej provízie z vašej obchodnej činnosti v závislosti od výšky poskytnutej zľavy, a táto suma je vám vyplatená na bankový účet k 20. dňu v mesiaci nasledujúcom po dni uzávierky.

Dávame vám príležitosť na:

• Nákup kvalitných produktov so zľavami

• Dosiahnutie zárobku z pohodlia vášho domova, čo je v tejto dobe výnimočné

• Úsporu času

• Doručenie produktov priamo k vám

• Časovo flexibilnú prácu bez stresu, s minimom úsilia

• Finančnú nezávislosť

Je len na vás a vašej vôli, koľko času a úsilia budete venovať svojej novej obchodnej aktivite. Čím viac ľudí oslovíte, tým je vaša šanca na príjem vyššia.

Prajeme vám úspešné vykročenie do novej éry vášho života

Chcem sa stať obchodníkom

Pridajte sa k nám